Utställningen "Kläder från förr". I Alunda centrum, därefter äldreboendet Olandsgården.