Alundabaletten värmer upp i 1:a position och ett par Karl - Johansvampar