Utställningsbild från Knutmassomuseet. Fotograf: Patrik Franzén

Utställning