Textilpimpa Alunda...

...började med en galen feststång!

När feststången var klar och ställdes ut i Alunda centrum föddes en idé. Varför inte utöka med mer färgprakt i det offentliga rummet utomhus?
Evenemanget Textilpimpa Alunda är besläktat med garngraffiti och gerillaslöjd. Åren 2016 – 2021 var Alunda Företagareförening arrangörer.

 

Fr.o.m. år 2022 är Textilpimpa Alunda hos Ateljé Edda.

Enskilt verk/workshop utförs vår/sommar 2022.
Gemensamhetsverk planeras till 2023.

Alias vid gerillaslöjd och textilpimpning: EddAlunda

 

 

 Folkkonst är en del av livets erfarenheter.

Henry Glassie